Hur tobak påverkar smaken

Både tobak och nikotin tenderar att förändra smaksinnet genom hjärnans dopaminsystem. Detta system fungerar som ett slags belöningssystem. När man påverkar hjärnans funktion kommer vi uppfatta saker och ting annorlunda. Det kan exempelvis kräva en större effekt av något för att vi ska kunna känna oss tillfredsställda.

Tobak i sig kan också påverka en rad olika andra organ i kroppen. Detta kan i sin tur påverka deras funktionssätt. Man kan därför säga att detta ämne är brett. Historiskt sett har tobaksbolagen kunnat sälja sina produkter på grund av att människor helt enkelt gillar tobakssmaken.

Detta har dock kommit att förändras. Nu för tiden finns det både snus och cigaretter med en rad olika smaktillsatser. Du kan finna allt från vanilj- till citrussmak. Man skulle därför kunna säga att företagen bakom produkterna har blivit experter på att locka nya kunder.

Detta blir också ett problem ur ett hälsomässigt perspektiv. Unga personer kanske inte ens vet att en produkt innehåller tobak på grund av att tillverkaren har lyckats maska smaken så pass bra. Dessa personer kanske inte förstår att deras smaksinne blir påverkat.

En ny EU-lagstiftning säger att man inte får smaksätta tobak. Detta förbud gäller dock inte snus. Många svenskar snusar och tillverkarna blir bara fler och fler. Om man känner att smaken blir påverkad av snusandet kan det bero på tobaken, nikotinet eller tillsatserna. Det är helt enkelt svårt att veta.

Saken blir inte bättre av att man också har börjat blanda i sötningsmedel. I vissa snusdosor kan det finnas betydliga mängder sötningsmedel. Vi kommer förmodligen få se fler studier som kommer varna för detta längre fram. I dagsläget är man mer fokuserad på att utredda riskerna med tobak och nikotin.

Hur konsumtionsmönstret förändrar sig över tiden

Om du snusar eller röker är du medveten om att man ofta börjar i en liten skala. Efter några år kan man med enkelhet snusa en dosa per dag eller röka ett paket om dagen. Många människor försöker hålla sig till en gräns, exempelvis 10 snusprillor per dag. Men vad gör detta med kroppen?

  • Både nikotin och tobak är beroendeframkallande. Vi kommer också utveckla en viss typ av tolerans. Detta kommer i längden leda till att vi behöver mer snus eller cigaretter för att känna oss nöjda.
  • Det finns flera faktorer som påverkar hur beroende vi blir. En viktig faktor är våra gener. De kan skapa ett större- eller ett mindre beroende. Samtliga människor tenderar dock att bli mer beroende av snus eller cigaretter över tid.
  • *Detta kommer också förändra vårt dopaminsystem och dess belöningsfunktion. Om man snusar en dosa per dag kommer detta system definitivt att börja fungera. Detta har flera effekter på kroppen.
  • *Vårt smaksinne tenderar också att förändras, kanske mer av cigaretter än snus. Båda dessa produkter kommer dock förändra vårt konsumtionsmönster, vilket vi redan har varit inne på. Cigaretter tenderar att sätta sig på slemhinnorna, som i sin tur påverkar både smak och lukt. 
  • Alla som snusar tenderar att få problem med tandköttet. Även detta är starkt negativt för vår förmåga att identifiera olika smaker.

Så, hur ser framtiden ut för tobaksprodukter? Förmodligen kommer staten att begränsa vår konsumtion av dessa produkter. De har redan begränsat konsumtionen genom höga skatter. På sikt kan det nog också bli aktuellt med olika förbud.

Det finns dock alternativ på marknaden som inte innehåller tobak, och i vissa fall inte heller nikotin. E-cigaretter är ett alternativ som har blivit populärt inom en rad olika konsumentgrupper. 

På Vapes kan du handla köpa e juice både snabbt och billigt. Du behöver inte heller köpa något bara för att du besöker deras sajt. Du kan i stället ta tillfället i akt att läsa på om fördelarna med e-juice.

Reaktioner mot tobak

I Sverige var det länge lagligt att sälja tobak till minderåriga. Det var inte förens i slutet av 1900-talet som man förbjöd försäljning till minderåriga. Det finns flera anledningar till detta. En anledning är att man brukat tobak i flera hundra år i detta land. Man skulle därför kunna påstå att det har blivit en del av vår kultur, lite på samma sätt som för alkohol.

En annan viktig anledning är att man under en lång period inte var medveten om tobakens risker. Eller, man var medveten om riskerna redan i mitten av 1900-talet. Det brukar dock ta tid att påverka lagstiftarna, även om man presenterar solida forskningsresultat. Detta går hand i hand med tobaksföretagens finansiella muskler. Man har länge kunnat påverka lagstiftarna genom dessa finansiella muskler samt kreativ marknadsföring.

Det finns däremot forskning som inte fanns i mitten av 1900-talet. I denna artikel har vi pratat om tobakens påverkan på hjärnan. För 70 år sedan visste man inte så mycket om detta. Idag vet man betydligt mer. Det är först nu som man har kunnat presentera forskning som påvisar riskerna. Förr i tiden var man mer inriktad på de fysiska skadorna på vitala organ.

Så, ska den svenska staten förbjuda allt som kan påverka vårt dopaminsystem? Alkohol kommer förmodligen inte förbjudas inom en snar framtid. Den svenska befolkningen är allt för kära i denna dryck och man har länge kunnat ta del av en glorifierad bild av alkohol i populärkulturen. Staten har dock satt restriktioner på försäljning av alkohol. På samma sätt har man begränsat de populära energidryckerna hos ungdomarna. Kanske behöver befolkningen bli mer välinformerade för att kunna välja bort konsumtionsprodukter som påverkar våra kroppar.

Framtiden

De svenska konsumenterna kommer sannolikt röra sig från tobak under 2000-talet. Det finns gott om alternativ på marknaden och man är redan informerad om riskerna. Vi har pratat om e-cigaretter i denna artikel. På Vapes.se hittar du flera produkter inom e-cigaretter. Det har visat sig vara viktigt för rökare att fortsätta röka även efter att de har slutat. Detta blir givetvis svårt om det bara skulle finnas tobakscigaretter på marknaden.

Vi kommer sannolikt få se mer forskning gällande dopaminsystemet. Vi lever i en tid där psykiska sjukdomar får mer och mer utrymme i medierna. Detta borgar för att man vill lära sig mer om hjärnan. Forskarna vet redan mycket om hjärnan, de vet dock inte allt. De vet inte heller hur olika konsumtionsprodukter påverkar hjärnan.

Tyvärr kommer tobakstrenden inte avta i många fattiga länder. Faktum är att storkonsumenterna fortfarande går att hitta i fattiga länder, främst i Asien. I dessa länder är informationsspridningen inte lika stor. Man vet inte heller hur väl man kan ta in information. Fattigdom brukar innebära att man blir tvungen till att ta dåliga beslut till följd av minskade möjligheter.

Det finns en diskussion om hur väl man kan ta in information baserat på samhällsklass. Om man har det gott ställt kommer man sannolikt äta nyttigare och ta väl vara på sig själv. Det kan vara så att fattigare människor varken vill eller har tid att fokusera på deras egen hälsa. Enligt denna teori måste man leta sig uppåt i samhällsklasserna för att man ska orka prioritera detta.

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är ett intressant ämne som kan diskuteras i timmar. Vi har försökt lyfta viktiga faktorer i denna artikel som förhoppningsvis bidrar till informationsspridningen. Du kan alltid vända dig till trovärdiga källor för att läsa mer om detta ämne. Många myndigheter och universitet tillhandahåller pålitlig information som tillåter dig att utöka din kunskap.