Vad är egentligen en försäkring?

Vi har nästan blivit uppfostrade med att försäkra allt det som vi håller kärt. Ibland kan man ställa sig skeptisk till detta. Man kanske tänker att man ändå inte kommer få några pengar när man väl behöver det. Försäkringsbolagen brukar dock hålla sina löften om kunden själv har varit ärlig när hen tecknade försäkringen.

Men hur fungerar det egentligen? Ibland kan man nämligen få ut ett jättestort belopp, trots att man kanske bara har betalat några tusen kronor. Tanken bakom detta typ av skydd är att locka till sig ett stort antal personer som är villiga att teckna en försäkring. Risken kommer därmed spridas mellan flera olika individer.

Det är svårt att säga hur många som ansöker om en ersättning på en årlig basis. Av allt att döma är det endast en minoritet. Om man endast behöver betala ut pengar till en liten minoritet så finns det också tillräckligt med pengar kvar i kassan, givet att man har en stor kundstock.

Vad som definieras av en stor kundstock är kanske inte helt enkelt att säga. Krasst sett skulle man kunna säga att det som minst rör sig om flera tusen kunder. Ett mindre antal skulle inte räcka för att kunna betala ut ersättning.

Ur ett visst perspektiv kan man likna försäkringsbranschen med bankerna. Bankerna har som bekant inte tillräckligt med likvida medel för att betala ut alla kunders pengar på en och samma gång. Samma förhållande gäller för försäkringsbolagen. Man måste då ställa sig frågan om detta är etiskt och korrekt.

Tänk om många kunder drabbas av olyckor under ett och samma år. Försvinner då möjligheten till att få en ersättning? Och vad händer om företaget går i konkurs?

Om man inte kan få ersättning

Det finns inte så många exempel på när försäkringsbolag går i konkurs. Det har dock hänt. Och i dessa fall har kunderna förtur till de pengar som fortfarande finns kvar i bolaget. Generellt sett brukar återbetalningen bli betydligt lägre än vad man hade hoppats på.

Det hör dock som sagt inte till vanligheterna att bolagen går omkull. En anledning till detta är de faktorer som vi nyss har angivit, d.v.s. att de har en stor kundstock och kan sprida riskerna.

En fråga står dock obesvarad, d.v.s. vad som händer om extraordinärt många kunder behöver ersättning under samma period? Inom många områden är detta inte omöjligt. Försäkringsbolagen har nämligen tillräckligt med data över historiska utbetalningar för att kunna gardera sig mot detta. D.v.s. att de har tillräckligt med pengar i kassan för om det värsta scenariot skulle utspela sig. 

Men om vi säger att det sker en katastrof i Sverige som gör att många människor får sina bostäder förstörda? Det finns givetvis en sannolikhet för detta. Den är dock låg. Sveriges geografiska region drabbas nästan aldrig av naturkatastrofer eller krig.

I länder där naturkatastrofer är vanliga måste man ofta teckna tilläggsförsäkringar för att skydda sig mot detta. Ett exempel på detta är extraskydd mot orkaner i Florida.

I Sverige är detta inte ett problem. Det finns däremot vissa grupper av människor som kanske är mer benägna att ta risk. Man får därför en högre premie när man tecknar en bilförsäkring för första gången.

Om man ska försäkra sin bostad måste man ofta uppge vissa detaljer på förhand. Exempelvis om man har ett larmsystem eller om man har installerat andra saker som minskar risken för inbrott. Sen måste man givetvis också ha något slags brandalarm. Brander förekommer som bekant i Sverige även om vi är förskonade mot andra hemskheter. 

Vill du lära dig mer om olika alternativ?

Det kan vara svårt att navigera sig mellan olika försäkringsbolag. Försäkringsguiden hjälper dig hitta rätt. De har flera alternativ listade på sin sajt. Du kan dessutom läsa mer om olika typer av försäkringar.

Ska du ut och resa? Då bör du se till att ha den bästa reseförsäkringen så att du är skyddad. Just resande brukar dock vara ett rätt enkelt område. Du betalar helt enkelt för den service du kan tänkas behöva om en olycka eller dylikt sker.

Om man ska försäkra sitt fordon finns det ofta fler faktorer att tänka på. En del bolag har nischat sig mot dyrare fordon medan andra har nischat sig mot konsumenter med grundläggande behov.

Detta gäller också för hemförsäkringar. En del bolag fokuserar främst på människor som bor i hyresrätt, medan andra fokuserar på dig som har ett större försäkringsbehov.

Det kan som sagt vara enkelt gjort att bli förvirrad när man skannar av marknaden. Man får dock inte under några omständigheter glömma av hur viktigt det är att skaffa sig ett bra skydd. Utan detta skydd kan man bli skuldsatt om ens bostad skulle gå upp i rök eller om man hamnar på sjukhus utanför Sveriges gränser. I grund och botten tecknar vi försäkringar för att kunna sova bättre på nätterna.