Välj de rätta batterierna

Hur vet man egentligen vilket batteri som hör till en specifik produkt? En del produkter har specifika modellnummer, vilket gör det enklare att hitta rätt batterityp. Om modellnummer saknas kan man ofta se vilken storlek som passar med blotta ögat. I annat fall kan man vända sig till de många storleksguiderna som finns på nätet.

Det finns företag med tusentals olika batterier i deras sortiment. Majoriteten av konsumenterna kommer dock endast se ett tiotal olika batterityper under deras livstid.

Inom många yrken behöver man dock bekanta sig med en rad olika varianter. Ett exempel är personer som arbetar inom vissa bilindustrier. 

Dessa personer lär sig att hitta rätt genom deras yrkeserfarenhet. Vi andra kanske blir tvungna att betala höga priser för något vi egentligen inte behöver. Exempelvis – Här kan du få 100ml e juice som håller hög kvalitet.

Behöver man verkligen den bästa kvaliteten till hobbyprodukter? Ibland kan det vara onödigt att betala för något man egentligen inte behöver. Tilläggas bör dock att dyra batterier ofta håller längre. 

Du kan därför spara pengar, även om du inte behöver den bästa kvaliteten. Lägg därtill att din miljöpåverkan blir lägre om du inte behöver köpa nytt hela tiden.

I den här guiden kommer vi besvara rubrikens titel i olika steg.

  1. Hur du hittar rätt
  2. Vilken kvalitet behöver jag?
  3. Miljöpåverkan

Hitta rätt

  • Som privatperson kan det som sagt vara svårt att hitta rätt. Du bör därför vända dig till en av alla de guider som finns tillgängliga på nätet. Där kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se vilken storlek du behöver.
  • Om du kollar noggrant på ditt batteri bör du hitta ett modellnummer. Du kan sedan använda detta nummer för att hitta det du behöver.
  • Om du fortfarande inte hittar ditt batteri kan du använda dig av storleksguiden. Det brukar finnas olika guider med mått på varje specifik modell.
  • Det finns dessutom flera olika varianter av batterier med samma styrka. Ibland kan du ladda batteriet, vilket gör att livslängden blir längre. Detta är också bra ur ett miljöperspektiv. 
  • Det bör också tilläggas att det finns andra faktorer som påverkar livslängden. Förvaring är en sådan faktor. Om du inte ska använda batteriet med en gång bör du förvara det på en kall plats. 
  • Många människor verkar sakna kunskap om att kall förvaring ökar livslängden. Batteriet håller bäst på kalla platser, såsom i ett kylskåp eller i en frys.

Om du väljer en billigare variant kommer livslängden per automatik vara kortare. Dessa varianter brukar också sakna indikation på livslängd. Det kommer därför ladda ur utan någon större förvarning. Finns det någon metod för att estimera livslängden?

Du kan använda en så kallad multimeter. Den kan mäta hur mycket energi som finns kvar. Detta är dock inte helt enkelt på grund av att man bör veta belastningsgrad för den specifika modellen för att få fram en korrekt estimering. 

Du bör också kontrollera att batteriet är säkert att använda. Se till att du har batterisäkerhet för din vape. Detta minskar miljöpåverkan när du kastar batteriet. 

Vilken kvalitet behöver jag?

En god tumregel är att välja ett ”mellanpris”. Detta brukar innebära en livslängd som gör att du inte behöver köpa nya batterier allt för ofta. De högre prisklasserna är i regel reserverade för professionell användning.

De lägre prisklasserna brukar inte innebära en bristfällig funktion. Risken är dock att de laddar ur oftare samt är gjorda av miljöfarligare ämnen. 

Det kan betraktas vara onödigt att betala extra för högre kvalitet. Om man använder en enklare produkt kanske man inte är särskilt angelägen om att betala flera hundra kronor för ett batteri.

Vi måste dock återigen lyfta miljöperspektivet. Urladdade batterier är vad man kallar för farligt avfall. Bara namnet hintar alltså om att det finns en besvärlig miljöpåverkan. 

Du bör därför följa myndigheternas riktlinjer när du ska kasta förbrukade batterier. Tänk dock på att man aldrig kastar dem i soporna. Du måste ofta ta dig till en dedikerad plats som är utvald av kommunen. 

Vi bör också nämna att det kan vara en god idé att köpa hos fysiska handlare. Det är inte ovanligt att de större medierna rapporterar om försändelser som har försvunnit, exempelvis när Aftonbladet rapporterar om e-juicen som försvann.

Man får ofta en ersättning om detta händer. Livslängden för batteriet kan dock ha förkortats när du väl får försändelsen. Vi har redan pratat om vikten av korrekt förvaring, helst i ett kylskåp eller en frys. 

En försändelse som har gått förlorad kanske inte alltid kommer förvaras i en kall temperatur. Lägg därtill att du kanske måste köpa nytt på grund av att väntetiden har blivit för lång. 

Miljöpåverkan

Både ubåtar och e-cigaretter måste ha kvalificerad batterisäkerhet. Det finns många produkter och fordon som kräver extra säkerhet, bland annat på grund av miljöpåverkan.

Batterier som kastas på olämpliga platser riskerar nämligen att skada miljön. Detta kan bland annat visa sig genom de tungmetaller som läcker ut och skadar närområdet. 

Det är inte helt enkelt att bedöma vem som ansvarar för dessa miljöskador. Företag verkar inte vilja kännas vid att deras produkter kräver mycket energi. Konsumenterna vill inte heller ta ansvar för frågan.

Generellt sett vill de inte lägga särskilt mycket pengar på miljöcertifierade batterier. De vill inte heller lägga ned allt för mycket tid för att hitta en certifierad återvinningscentral.

Lägg därtill att det är vanligt att människor kastar batterier som faktiskt har energi kvar. Personer som gör detta slösar både med sina egna resurser, samt ökar risken för att fler tungmetaller ska läcka ut i naturen. 

Politikerna och myndigheterna kan ha ett ansvar för denna miljöpåverkan. Man kan inte direkt påstå att vi har fått lära oss om riskerna med batterier i skolan. Det har mer betraktats som en resurs som vi behöver till våra produkter och fordon.

Med tiden kommer vi nog per automatik tänka på miljön när vi väljer energiförsörjning. Även företagen kommer förmodligen bara bli bättre och bättre på att ta ansvar. Vi kanske därför inte behöver fokusera på eventuella miljönackdelar när vi handlar batterier.

I dessa fall kanske vi endast behöver ta ställning till kvalitet i relation till priset.